Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Faculty of Civil and Environmental Engineering)