Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Faculty of Mechanical Engineering and Management)