Wydział Fizyki Technicznej (Faculty of Technical Physics)

Materiały prezentowane na wykładach i zajęciach projektowych z zarządzania strategicznego.

Zarządzanie strategiczne wykłady i aspekt praktyczny

Zagadnienia z zakresu zajęć projektowych z Zarządzania strategicznego

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku (IV semestru) kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Składa się on z 12 ćwiczeń laboratoryjnych. W ramach kursu studenci zapoznają się narzędziem komputerowego wspomagania projektowania - programem SolidWorks na poziomie podstawowym.

DIAGNOSTYKA TECHNICZNA - ETI 4 semestr Wykłady 15h (dr inż Roman BARCZEWSKI): W pierwszej połowie semestru. Pod koniec pierwszego wykładu zapisy do grup laboratoryjnych. Laboratoria 15h: (prowadzący: mgr inż. Tomasz HERMANN; wsparcie techniczne: mgr inż. Włodzimierz PARNASOW). Pierwsze zajęcia  14.04.2015 (grupy A i B) lub 21.04.2015 (grupy  C i D) . Zajęcia wg szczegółowego imiennego planu po zakończeniu zapisów - plan dostępny na stronie internetowej i w gablocie przed laboratorium.