Kurs z przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów i Informacji prowadzonego na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Informatyki (a od 2021 roku na WARiE) dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia. 

Kurs zawiera materiały do laboratoriów, ćwiczenia obliczeniowe, pliki i programy demonstracyjne oraz zadania domowe.