Przedmiot kursu obejmuje zagadnienia ciągłości i bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną, regulacje prawne dotyczące działania sektora elektroenergetyki oraz praktyczne działania związane z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki.