Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Kurs zawiera materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu Fizyka Metali i Półprzewodników realizowanych w sposób zdalny.

Przedmiot: Techniki pomiarowe
Forma zajęć: ćwiczenia
Studia stacjonarne / II stopień / Inżynieria Materiałowa / semestr 1

Zagadnienia: wyznaczanie tolerancji i pasowań części maszyn, niepewność pomiaru w pomiarach pośrednich, wstęp do analiza wymiarowa

Przedmiot: Metrologia Techniczna
Forma zajęć: wykład
Studia stacjonarne / II stopień / Inżynieria Materiałowa / semestr 1


Celem kursu jest przyswojenie przez studenta podstawowych pojęć z technik pomiarowych. Zapoznanie się z przyrządami i metodami pomiarowymi oraz systemami pomiarowymi stosowanymi w budowie maszyn. Poznanie wiadomości z metod pomiaru topografii powierzchni w skali Mikro i Nano.

Przedmiot obligatoryjny dla studentów kierunku ETI II/1 (wykład + projekt)
kształcenie zdalne w okresie od 12.03.2020

Kurs z komputerowego wspomagania eksperymentu dla kierunków Fizyka Techniczna oraz Edukacja Techniczno - Informatyczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Kurs przedstawia zagadnienia z fizyki w łatwej i przyjaznej dla odbiorcy formie.