Koordynator: Krzysztof Dyrka
Telefon służbowy: +48 61 665 2038 (obecnie przekierowany na prywatny)
e-mail:  krzysztof.dyrka@put.poznan.pl

Prośbę o założenie kursu proszę wysłać na e-mail. Przykładowy zakres informacji:

Przedmiot: Mikrokontrolery, forma zajęć:  laboratorium
Studia stacjonarne / I stopień / Mechatronika / semestr 6 / KM
Prowadzący: Jan Kowalski (o ile inny niż zgłaszający lub dodatkowy)

Kurs dla studentów realizujących zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Systemy CAD" (MiBM) i "CAD/CAM" (IM+IBM) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

Kurs podzielony jest na tematy odpowiadające ćwiczeniom realizowanym zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie http://pm.put.poznan.pl.

W części CAD 2D tematy są zgodne z instrukcją: http://pm.put.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/03/instrukcja_AutoCAD.pdf

W części CAD 3D tematy są zgodne z instrukcjami zamieszczonymi na kartach tematów.

Materiały wideo będą sukcesywnie dodawane do kursu w czasie trwania semestru.

Oprogramowanie niezbędne do realizacji kursu jest bezpłatne dla studentów i udostępnione przez AutoDesk przez portal https://www.autodesk.pl/education/free-educational-software. Kurs zrealizować można na dowolnej wersji programu AutoCad i Inventor. Materiały prezentowane w ramach kursu zostały przygotowane z zastosowaniem wersji AutoCad 2018 i Inventor 2020.