Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (Faculty of Machines and Transportation)