Zaprezentowano ogólne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w obszarze dostaw energii oraz przeanalizowano stan bezpieczeństwa systemu na przykładzie systemu elektroenergetycznego.

Prezentacje przedstawiają zagadnienia związane z podstawami sterowania popytem, warunkami rynkowymi umożliwiającymi wdrożenie tej technologii oraz najczęściej stosowanymi programami sterowania popytem.