Wydział Technologii Chemicznej (Faculty of Chemical Technology)

W kursie są przedstawione informacje jak rozpocząć tworzenie kursu na Moodle. Informacje tutaj są przeznaczone tylko dla prowadzących zajęcia na naszym Wydziale i chcących wykorzystać do tego Moodle.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do materiałów napisz e-mail na adres piotr.mitkowski@put.poznan.pl .

Jeżeli chcesz tworzyć kursy na Wydziale Technologii Chemicznej napisz e-mail na adres piotr.mitkowski@put.poznan.pl .