InfoProgram I - for the first year students ( studies in English language)- basic course dealing with the rules and regulations of using library collection  and services

 InfoProgram I - dla studentów I roku - podstawowy kurs omawiający zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych