InfoProgram I - dla studentów I roku - podstawowy kurs omawiający zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych